Left Fortsätt shoppa
Du beställer

Din varukorg är tom

Andra har köpt
10 kr
Lägg i varukorgen

Bokningsvillkor & Tjänster

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när en kund (“Kunden”) beställer tjänster  på PälsAns Hundfrisör  för trimning, kloklippning, andra pälsvårdsbehandlingar samt övriga tjänster i vårt serviceutbud ("Tjänst").

Kunden kan beställa Tjänst via telefon, internetbokning eller på annat sätt. Vid bokningstillfället, eller senast då djuret överlämnas till PälsAns Hundfrisör på FramnäsZOO för behandling.

Kunden erhåller information om Tjänstens innehåll.

Hundtrim

ZooOne & PälsAns  tillhandahåller Tjänsten vid den överenskomna tiden med professionalism. PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO  förbehåller sig rätten att vägra och utföra Tjänsten för det fall att djuret är aggressivt eller på annat sätt utsätter hundfrisören, eller sig själv, för fara.

Kunden är ansvarig för att tillse att:

  • information som Kunden försett PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO med är korrekt.
  • Djuret inte har några parasiter eller andra smittsamma sjukdomar vid tiden för utförandet av Tjänsten.
  • Kunden är fullt ansvarig för eventuella kostnader som PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO Djurhälsa eller tredje part lider p.g.a. att djuret vid Tjänsten hade parasiter eller andra smittsamma sjukdomar.
  • PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO erhållit samtlig information om djurets temperament och/eller eventuella skador hos djuret som kan vara relevant för Tjänstens utförande. 
  • Djuret är vaccinerat i enlighet med Jordbruksverkets rekommendationer.
  • Kunden är djurets legala ägare eller i annat fall har rätt att beställa Tjänsten till djuret.
  • Kunden hämtar djuret vid den överenskomna tiden. Är Kunden försenad ska Kunden meddela PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO detta och PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO har rätt att ta ut en extra avgift från Kunden vid försenad upphämtning. 

Priser

 

 

 

 

 

 

PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOOhar rätt att ge Kunden ett estimerat pris för Tjänsten vid bokningstillfället. För det fall att ett fast pris ej överenskommits med Kunden ska Kunden betala pris enligt vid var tid gällande prislista. Om Tjänsten ej kunnat färdigställas p.g.a. djurets beteende har PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO Djurhälsa ändå rätt att ta fullt betalt för utförd tjänst.

Extraarbete

Om PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO Djurhälsa under Tjänsten upptäcker att ytterligare arbete krävs för att uppnå överenskommet resultat, ska PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO kontakta Kunden för att få ett godkännande för att utföra extraarbetet. Om Kunden inte går att nå, har PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO rätt att utföra extraarbetet givet att kostnaden för extraarbetet är rimligt i relation till det tidigare uppskattade slutpriset. PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO kan också välja att inte utföra extraarbetet.

Betalning

Kunden ska betala för Tjänsten när djuret hämtas från PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO. Om Kunden inte betalar för Tjänsten vid detta tillfälle kommer Kunden att debiteras ränta i enlighet med räntelagen (1975:365) + 8%.  

Avbokning

Kunden har rätt att avboka Tjänsten senast 24 timmar innan utsatt tid. Om Kunden avbokar senare än så har PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO rätt att debitera Kunden en avbokningsavgift på halva priset av bokad Tjänst, oavsett om Kunden bokar en ny tid eller inte. Om Kunden inte dyker upp till utsatt tid har PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO rätt att debitera Kunden fullt pris för bokad Tjänsten.

Om djuret blir skadat eller insjuknar är PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO ej ansvarigt för skada hos djuret p.g.a. att djuret insjuknar, skadas, avlider eller av någon annan anledning såvida inte PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO orsakat skadan genom vårdslöshet eller avsiktlig försummelse. Om djuret skadas eller insjuknar kommer PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO Djurhälsa att försöka kontakta Kunden. Kunden ska tillse att denne är nåbar under utföringen av Tjänsten. Om djuret skadas eller insjuknar förbehåller sig PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO rätten att ta djuret till en veterinär. Eventuella kostnader har PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO rätt att debitera Kunden. Vidare har PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO rätt att avbryta Tjänsten av djuret och begära att Kunden hämtar djuret om Tjänsten inte kan utföras på ett säkert sätt för djuret eller hundfrisören. PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO har dock rätt att debitera Kunden i enlighet med vad som framgår under punkten Priser.

Skada orsakad av djuret

Kunden är fullt ansvarig för eventuella skador eller kostnader orsakade av djuret, såvida inte skadan uppstått genom PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO grova vårdslöshet eller avsiktliga försummelse.

Begränsning av ansvar är PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO ansvarigt för fel i utförd Tjänst i enlighet med vid var tid gällande Konsumentlagstiftning. Under inga omständigheter är PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO ansvarigt för indirekta skador eller följdskador.

Personuppgifter

PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO kommer att behandla Kundens personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning. Information om hantering av personuppgifter och rättigheter finns i PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO Dataskyddsbeskrivning. Information om hantering av personuppgifter i webbreserveringstjänsten som används avPälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO finns i https://www.shopify.com/ legal/privacy.

Bilder

PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO kan, med Kundens medgivande, ta bilder av djuret och använda dessa i kommunikations- och marknadsföringssyfte, i tryckt och digitalt format inklusive sociala medier. PälsAns Hundfrisör / FramnäsZOO  behöver inte inkludera djurets eller Kundens namn, och betalar inte ut någon ersättning när bilderna används.

Lagval och tvister

Detta avtal gäller under svensk rätt. Eventuella tvister avseende avtalet mellan parterna ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna och i andra hand av allmän domstol.