Left Fortsätt shoppa
Du beställer

Din varukorg är tom

Andra har köpt
314 kr 349 kr

Mim Variocage Xl Bur Dubbel 00364

8 999 SEK
Inklusive Moms
Artikelnummer ima-703-0056

Beskrivning

I linje med MIMs miljöarbete har de beslutat följande produktf& ouml;rändring i VarioCage sortimentet. Gummimatta utgår ur produk tion fr.o.m. V14 – 2018, vilket betyder att dei en övergång sfas kommer att leverera VarioCage med och utan matta beroende på lage rstatus.

 

Monteringsanvisnings Film

Krocktest Film

< p> 

Djup (min-max) 820-1030 x bredd 990 x höjd 715 mm < /p>

 

Vikt 36 kg

 

Förpackningsstorlek 10 0 x 73 x 23 cm

 

Två hundar kan sitta åtskilda& nbsp;utan att nå varandra. Behöver en av hundarna mer plats än den andra kan mellanväggen justeras i sidled. Mellanv äggen kan demonteras för att erbjuda en stor hund hela utrymm et. Välj en Variocage dubbelbur för en stor hu nd eller två mindre.

 

VarioCage metallklädda d& ouml;rr minimerar klämrisk när bagageluckan stängs. De r unda formerna hos Variocage är snälla mot hund, män niska och bilens interiör. Ingående material är metall i tun nplåt och aluminium. Slitageutsatta delar såsom dörr o ch golv är rostskyddsbehandlade och medföljande gummimatta &a uml;r smuts- och vattenavstötande samt förhindrar halka. D&ou ml;rren är utrustad med säkerhetsspärr för bättre s tängning och gasdämpare som hjälper till att hålla d&ou ml;rren öppen. Förvaringsfickor finns bakom handtagen. P roduktion och design sker av MimSafe i Sverige.

 

VarioCage är utvecklad och designad för säkra djurstransporter ut ifrån samma säkerhetsteknik som vid utveckling av säkerhet f ör förare och passagerare i personbilar. I VarioCage finner d u en mängd fördelar som att alla modeller av VarioCage ä r krocktestade enligt system SPCT hos SP Sveriges Tekniska Forskningsin stitut i Borås. Den teleskopiska konstruktionen ger en deformationszon som effektivt neutraliserar krafterna som uppstår vid en kollision. Om bagageluckan eller Variocages ordinarie dörr inte skulle gå att öppna efter kollision eller annan anledning,& nbsp;finns en nödlucka. Variocage är splitterfri.

 

VarioCage är flexibel med justerbar längd för at t passa djurets storlek såväl som bagageutrymmets djup.&nbsp ;Variocage Minimax har kort avstånd mellan sidornas och d&ou ml;rrens rör för att hundar och katter med mindre k roppar inte skall fastna.

 

VarioCage monteras och installe ras i bilen utan att behöva borras och/eller skruvas fast. Va riocage fixeras i bagageutrymmets fästpunkter med hjälp av de medföljande remmarna för att försäkra att den inte glider ur sin krocksäkrade position under färd.

 

< p>Dörren är utrustad med tvåstegs säkerhetslås oc h gasdämpare som ger en mjuk stängning och hjä lper till att hålla dörren öppen.

 

Till sa mtliga Variocage dubbelburar ingår avdelare. Slitageutsatta ytor& nbsp;är korrosionsbehandlade pulverlackerade med samma metoder som bilindustrin använder.

 

Variocage är krocktesta de i enlighet med SP:s SPCT-metod och uppfyller dess samtliga kriterier för krock framifrån, bakifrån samt rullning. Ut&o uml;ver de generella krav på lastsäkring som gäller fordon f inns inga lagkrav eller direktiv när det gäller krocksäk erhet för transportburar men med SPCT-testet säkerställe r vi de skyddande funktionerna vid en krock.

 

N&ou ml;dutgång
Om en situation uppstår så att gr indarna blockeras finns en nödutgång. Med några enkla handg repp kan hela baksidan lyftas bort.

 

 

Deformationszon
Vid en eventuell påkörning bakifr&a ring;n trycks hundburen på ett kontrollerat sätt ihop i samma omf attning som bilens deformationszoner. Det innebär att buren inte skjute r fram baksätet eller splittras, vilket minimerar skaderisken för både passagerare och hund. Även om buren är i det kortaste l äget kvarstår en deformationszon som samverkar med bilen.