Left Fortsätt shoppa
Du beställer

Din varukorg är tom

Andra har köpt
314 kr 349 kr

*Allrengöringmedel Biologiskt 500Ml

135 SEK 159 SEK
Inklusive Moms
Artikelnummer ima-720-0058

NEDBRYTNING MED NATURLIGA MIKROORGANISMER.

 < /p>

NATUR-ligt RENT Biologisk Allrengöringsmedel med rengöringsm edel & mikroorganismer.

Mikroorganismerna hittar och bryter ner organiskt smuts.
Rengöringsmedlet gör rent fr&arin g;n allt oorganiskt smuts.
Perfekt för all städning av h&arin g;rda ytor speciellt för dig med djur,
men som inte vet exakt var lukterna kommer ifrån.

Mycket drygt, spädes 1+ 400.
En 500 ml. flaska blandas ut så att det blir till 200 liter färdigblandat rengöringsmedel.

För delar:
• Arbetar med 5 stammar av mikroorganismer.
& bull; Rengör där annat ger upp även på djupet i repor o ch fogar.
• Tar bort organiskt material och fläckar.
&bu ll; Allergenkontrollerad.
• Ofarlig för miljö, männ iskor och djur.
• Kan sprayas på alla hårda ytor som t ål vatten.
• Tillverkad i Sverige.
• Mycket drygt.

Unik sammansättning som säkrar en ytterst effe ktiv funktion då produkten arbetar med hela
5 olika stammar av mi kroorganismer och bryter därmed ner
alla normalt förekommande organiska material som orsakar lukter
t.ex. urin, äggvita, kolhyd rater, proteiner, cellulosa och fettämnen.

Byt helt enkelt ut ditt vanliga rengöringsmedel mot Biologisk Allrengörings medel och får därmed
mikroorganismer på hela golvet/yt an som bryter ner de organiska ämnen som orsakar lukterna.
Mikroor ganismerna kommer även ner i repor och fogar och gör därmed r ent där det är
svårt/omöjligt att göra rent p å något annat sätt.

Resultat: rena och b lanka ytor med en behaglig allergenkontrollerad doft.

Används med fördel tillsammans med Biologisk Luktsanerare:
Biologisk Allrengöringsmedel till allmän städning av hårda ytor.
Biologisk Luktsanerare där du vet att det ha r markerats av djur eller där
det har hänt en olycka bå de på tyger och hårda ytor.

Naturliga mikroorganismer och enzymer
Varje stam av mikroorganismer &au ml;r mycket specialiserade och är designade till att
bryta ner en specifik typ av organiskt material.
Därför blir NATUR-ligt RE NT Biologisk allrengöringsmedel mycket effektiv då den
inneh åller hela 5 olika stammar. Detta säkrar nerbrytning av alla norm alt
förekommande organiska material som orsakar dålig lukt.< br />Mikroorganismerna delar sig ca var 20:e minut och därför g&ar ing;r processen hela
tiden snabbare och snabbare tills allt organiskt m aterial är nerbrutet.

Mikroorganismerna lever av det organis ka materialet genom penetrering som
möjliggörs av de enzymer som produceras under reproduktionen. När det inte
längre finn s mera organiskt material finns inte mera mat till mikroorganismerna
oc h därför dör de efter att ha fullgjort jobbet med att ta bort källan till den dåliga
lukten. Det är precis det som h änder runt om oss hela tiden.

Skillnaden är att vi har valt ut just de naturliga mikroorganismer som vill äta upp
det org aniska material vi önskar att bryta ner och får en restprodukt so m är
koldioxid och vatten istället för att det under den naturliga nedbrytningsprocessen
bildas obehagliga luktämnen.

NATUR-ligt RENT Biologisk Allrengöringsmedel får inte blan das med andra kemikalier
och läkemedel då de kan bryta ner m ikroorganismerna i produkten.