Left Fortsätt shoppa
Du beställer

Din varukorg är tom

Andra har köpt
314 kr 349 kr

Stomax 63Gr Svensk/Finsk Text

220 SEK 259 SEK
Inklusive Moms
Artikelnummer 7350021301215

Bakteriers betydelse för immunf& ouml;rsvar & hälsa
Stomax/prebiotika återst& auml;ller balansen och den friska bakteriefloran i tarmen. En god tarmflora är bevisligen av stor vikt för kroppens välmående, me dan en störd tarmflora har visat sig ha betydelse för uppkomst av sjukdomar både i själva tarmen och i övriga kroppen. De ny ttiga bakterierna förhindrar tillväxten av skadliga bakterier som bildar toxiner och kan skada tarmen. Hundens tarmflora är känsli gare än människans. Därför är det extra viktigt me d en balanserad bakterieflora och att man bidrar till att de goda bakterier na ökar i antal. Detta gör man genom att komplettera födan m ed Stomax.

Verkar på tre olika sätt - samtidigt!

1. Normaliserar a vföringen
Stomax innehåller nyttiga fibrer som &a uml;r viktiga för matsmältningen. När ditt djur får i sig tillräckligt mycket fibrer effektiviseras tarmrörelserna och det blir därför lättare för tarmen att transportera sla ggprodukter ut ur kroppen. Detta är extra viktigt om magen är lit e trög och avföringen inte fungerar som den ska. Samtidigt ä r dessa fibrer effektiva när avföringen är lösare &auml ;n normalt, eftersom de drar till sig och absorberar ett eventuellt öv erflöd av vätska i tarmen.

2. Stimulerar goda bakterier och mikroorganismer
Stomax innehåller den e ffektiva och väldokumenterade prebiotikan inulin/oligofructos som bidr ar till ett ökat upptag av mineraler och näringsämnen ur det dagliga fodret. Inulin/oligofructos har en bredspektrig verkan. Det betyde r att det gör gott i ett stort område av tarmarna. Stomax inneh& aring;ller dessutom jästfibrer som fungerar som ett näringstillsk ott åt de viktiga goda organismerna som lever i grovtarmen där n äringen utvinns ur maten. Jästfibrerna stimulerar också tar mens muskelarbete, den så kallade peristaltiken.

3. Skyddar och stöttar
Lecitin är en naturlig fet tsyra som är viktig för matsmältningen. I Stomax har lecitin et två viktiga funktioner. Dels binder det sig med vatten och de nytt iga fibrerna och bildar en gel som skyddar den känsliga slemhinnan i m age och tarm. Dels är det viktigt för att bukspottskörteln s ka fungera optimalt, något som är viktigt för både ma tsmältning och ämnesomsättning. När din hund eller katt får ett tillskott av Stomax frisätts även aminosyran lysin i tarmen. Lysin stärker matsmältningen och är nödv&auml ;ndigt för att det naturliga försvaret ska hålla sig starkt och välfungerande. Stomax är även berikat med stärkand e och uppbyggande B-vitaminer.

Forskning och studier

Prebiotika avser sådana & auml;mnen som utgör näring för de positivt samverkande bakte riestammarna, alltså livsmedelskomponenter som selektivt stimulerar t illväxten av gynnsamma bakterier i grovtarmen (de goda bakterierna har enzymer som bryter ner prebiotikan och gör att de kan utnyttja fibrer na som näring, och därmed öka i tillväxt).
Flera studier visar positiva förändringar i tarmfloran vid tillskott a v Inulin. Fördelen med inulin/prebiotika är att det överleve r magens sura miljö och når tarmkanalen i sin ursprungliga form där de bidrar till tillväxten av godartade bakterier. Diagrammet nedan visar hur tillförseln av inulin i kosten ökade mängden Bifidobakterier (goda bakterier) och minskade mängden patogena (skadl iga/giftiga) bakterier under endast 15 dagar, jämfört med standar ddiet.

Sammansättning: Fibrer av potatisens cellväggar, jästfibrer (avdödad j äst), lecitin, inulin/oligofructose, vitamin- och aminosyrapremix.
Fodertillsatser/kg: Metionin 12,4 g, vit. B1 1200 mg, vit. B6 400 mg, f olsyra 100 mg. vit B12 34 mg.

Stomax är registrerat hos Jordbruksverket som ett dietiskt fodertillskott och motverkar dålig m atsmältning hos hund och katt. Alla ingredienserna är av livsmede lskvalitet och Stomax kan ätas som en kur, eller under längre per ioder vid kroniska problem.

Stomax &aum l;r en naturlig produkt som hjälper vid olika magproblem hos hund och katt

PV70
En a v huvudingredienserna i Stomax är omsorgsfullt selekterade fibrer fr&a ring;n potatisens cellväggar, (PV70). PV70 är en unik fiber som h ar en hög vattenhållande förmåga (viktigt vid diarr&e acute;), och en hög andel cellulosa.

Jästfibrer
I Stomax finns även jä stfibrer vilka fungerar som näringstillskott åt de "goda&qu ot; mikroorganismerna i grovtarmen. Jästfibrerna i Stomax klassas som prebiotika, d.v.s. de ger näring åt nyttobakterierna samtidigt s om de stimulera tarmfunktionen genom att förbättra tarmens muskel arbete (peristaltiken).

Inulin/ Oligofructos
är en bredspektrig kombination av fibrer utvunnet ur cikoriaväxten. Det är sannolikt den mest väldoku menterade prebiotika som finns att tillgå. Dessa fibrer bidrar till e tt ökat upptag av kalk, fosfor, järn mm ur det dagliga fodret. < /p>

Lecitin
I Stomax finner vi även lecitin vilket är en naturlig fettsyra som ocks&a ring; finns i kroppens celler. Lecitinet bildar tillsammans med potatisfibr erna en gel vid kontakt med vatten som skyddar slemhinnan i mage & tarm .

B-vitaminer
Stomax är berikat med B-vitaminer vilka behövs vid matsmältn ingsstörningar då djurets förmåga att tillgodogör a sig dessa är nedsatt.


< strong>Dosering

Katt 0,5 dosmått 2 ggr/dag

Hund
Liten
: 0,5 dosmått 2 ggr/dag.
Medelstor: 1 dosmått 2 ggr/dag.
Stor< /strong>: 1,5 dosmått 2 ggr/dag

B landas med vatten och därefter i maten. Ges 2 gånger per dag. Ef fekt märks inom en vecka. Kuren bör dock pågå under e n period av 3-12 veckor för optimal magfunktion hos känsliga indi vider.
1 dosmått = 10 ml = 3 g.
Doseringsmått medf öljer förpackningen.

63g räcker c:a 3 veckor f ör katt och liten hund.
200g räcker c:a 3 veckor för s tor hund.

Förvaring: Torrt i rumstemperatur och oåtkomligt för barn.
Veter inär bör rådfrågas före användning.

< div id="Menu_Field" style="border: medium none #ffffff">
     
Kosttillskott som syftar till att förbättra matsmältningenStomax är lämpligt för både hundar och katter och arbetar samtidigt på tre sätt: normaliserar avföring, stimulerar fördelaktiga bakterier och mikroorganismer samt skyddar och stöder en hälsosam mage. OBS! Blanda först den dagliga doseringen med vatten för att sedan blanda med husdjurets foder. Administreras två gånger om dagen i en period av 3 till 12 veckor. 1 dosmått = 10 ml = 3 G. Viktiga fakta om Stomax: Stomax är baserat på ett brett fiberkomplex och lecitin. Stomax stimulerar effektiv matsmältning. Lecitin är en fosfolipid extraherad från GMO-fri soja och som stärker skyddseffekten av magslemhinnan. Fibrer (PV70) väljs noggrant för sina unika och fördelaktiga egenskaper. De har extraherats från potatis och har en extremt hög vattenhållande förmåga (viktigt med onormalt lösa feces) och en hög andel galaktos och cellulosa. 1 kilogram av Stomax är lika med fibern som tillhandahålls av 50 kg potatis! Förvaras på ett svalt, torrt ställe. Ingredienser: Torkad potatis massa (PV70), jästprodukt, råa lecitiner, cikoriainsulin. 346,7 kcal / 100 g. Analytiska beståndsdelar: Protein 11,1%, råfiber 14,9%, fettinnehåll 5,7%, oorganisk materia 4,1%. Tillsatser (mg / kg): Vitaminer: B1 1200 mg, B6 400 mg, folsyra 100 mg, B12 34 mg. Aminosyra-metionin 1,2%. Kaloriinnehåll: 346,7kcal /100gBaserat på en lätt, smältbar fiber från potatis och cikoriaFrämjar tillväxten av bra bakterier i tarmarnaStöder en hälsosam mage