Lokalproducerat i Västmanland. Nypackade leveranser till oss varje morgon.