Left Fortsätt shoppa
Du beställer

Din varukorg är tom

Andra har köpt
349 kr

Tetra Pond Algofin 250Ml Mot Trådalger M.M

249 SEK
Inklusive Moms
Artikelnummer 4004218124363

Säkerhetsdatablad

För säkrare utrotning av trådalger och andra alger i tr&auml ;dgårdsdammen.

Verkningssätt:

  • Verkar effektivt mot de vanligaste algtyperna såsom tr&ar ing;dalger, fritt svävande alger, slemalger. 
  • Angriper sp eciellt algernas ämnesomsättning
  • Förebygger vidare a lgtillväxt
  • Garanterad verkan
  • Ofarlig för vattenv äxter och fiskar vid sakkunnig användning

Doseringsinstruktioner: Skaka flaskan före anv&a uml;ndning. Portionera med hjälp av doseringsmåttet 50 ml AlgoFin per 1000 liter dammvatten. För optimal verkan, fördela jämnt i vattnet med en käpp.

Rekommendation: Vid snabb algtillväxt, efterdosera med halva mängden 4 veckor senare.

Innehåll: 250 ml för 5 000 liter dammvatt en.

Lösning: Verksamma ämnen per 100 ml: Mo nolnuron 0.75 g. Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skad liga långtidseffekter i vattenmiljön. Lämna detta material o ch dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall. Innehåller formaldehyd. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

< strong>Förvaras oåtkomligt för barn. 

&n bsp;